Darka e Lamës kremtohet nga Rrjeti i Austrisë

2019-03-21T08:21:08+01:00

Darka e Lamës është momenti kur Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Austri, e kremton suksesin e vitit që po mbetet pas. Dhjetori është muaji kur fillojnë festat e përmbylljes me sukses të punëve të përbashkëta, projekteve të realizuara etj. Dhe dhjetori është edhe muaji kur Rrjeti fton në një darkë të gjithë anëtarët e saj [...]