Për më shumë rreth kompanisë THT Thaci Trockebau shikoni faqen
www.tht-trockenbau.at

Bau- und Projektleiter (PDF në gjermanisht)

  • Për zonën e Vjenës dhe Niederösterreich.
  • Të ketë praktikë disa vjeçare në këtë fushë (Trockenbau Projektleiter)
  • Të ketë arsimin përkatës.
  • Të ketë Patentë shoferi B.
  • Të jetë i gatshëm për të bërë orë shtesë.

Trockenbauer Facharbeiter (PDF në gjermanisht)

  • Për zonën e Vjenës dhe Niederösterreich.
  • Praktikë disa vjeçare në Trockenbau.
  • Të jetë i gatshem për të bërë edhe orë shtesë.

E-Maili për punë (Bewerbungsunterlagen) të nisen në E-mail adresen:
alban.thaci@tht-trockenbau.at