Austri

Yll BlakajKryetar i Rrjetit për Austri
Arben MyftariArkatar i Rrjetit për Austri
M.A. Lindita Fetiu Sina Koordinatore për Austri
+43 676 375 40 87
linda.fetiu@rrjeti.at

Vjenë

Afrim AlushajKryetar i deges për Vjenë
‭+43 664 384 95 62‬

Austri e Eperme

Ardit ZendeliKryetar i deges për Austrinë e Eperme
‭+43 676 773 72 66‬

Salzburg

Nexhmedin AhmetiKryetar i deges për Salzburg
‭+43 676 825 443 71‬

Steiermark

Armond AliuKryetar i deges për Steiermark
‭+43 664 245 42 90‬

Tirol

Ajet TahiriKryetar i deges për Tirol
+43 678 125 25 72