Takimi i kryetarëve të Degëve të Rrjetit

2022-02-04T14:17:03+01:00

Takimi mbahet në zyret e Rrjetit në Wels - Austri e Epërme