Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Austri përkrahu financiarisht eventin kryesorë të organizuar nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri.

Pritjen diplomatike Rrjeti e ndihmoj financiarisht duke paguar sallën e caktuar për mbajtjen e eventit.

Pagesa: 4300 brutto€

Vendi: Haus der Industrie Schwarzenbergplatz 4 1030 Wien
Data: 20 shkurt 2018